arazorenova

Alexandra Razorenova

Supervisor: Assistant professor Nikolay Koshev

Co-Supervisor: Research Scientist Anna Butorina